طنز

طنز دریافتی: فقط به خاطر یک «تر» کمتر!

با سلام و امیدوارم که حال شما و خانواده مهترمتان خوب باشد و همگی در سلامت کامل به سر ببرید. من این نامه خودم را برای همایت از بانوی دو آلم شادی امین نوشتم و عنوانش را گذاشتم «شادی امین بهتر تر از بقیه است». اول برای سایت معتبر و …