English

BBC Researcher Has Criminal Record But No Diploma

After months of not seeing Soheila Amintorabi (Shadi Amin) in respectable Persian media, we have again witnessed her appearance on BBC Persia as a researcher and human rights activist But why is it that the road has been cleared for Ms. Soheila Amintorabi to step foot into the BBC again? …

طنز

طنز دریافتی: من از داریوش خواننده هم شاکی ترم چون خیلی از او بهترم.

همه دوستان و همراهان عزیز من که زیست جنسی من را خوب می شناسند می دانند که من چقدر مهم هستم و همه کارها را رهبری کرده و بدون من و فعالیت های من دنیا جای زندگی نیست. خیلی ها می گویند که داریوش خواننده از همه چیز شاکی است …

کاریکاتور

معصومه دست پاک!

هر کس به بانوی سه عالم (عالم همین جا و عالم انجا و عالم بین اینجا و آنجا) حرف بد بزند از یزید و معاویه و داعش و غیره خر تر است. تو رو خدا ببینید چقدر معصوم هست. زین پس به جای اسم های غیرب و نامانوس سهیلا امین …

طنز

طنز دریافتی: به خدا اگر تشریف نیاورید ناراحت می شوم

سلام به همه زنان و آنهایی که زیست متفاوت درون مرزی و فرا هنجار ستیز گرایان منش وندی دارند و همچنین چند تا از مردهایی که خیلی از من خوششان می آید.. البته من در طی تمام این سالهایی که سابقه  درخشان دارم با اینکه ما دگراندیشان مبارز و غیور …

کاریکاتور

بیزینس حقوق بشر!

بانوان شادی و شودی تجارت خانه ی حقوق بشرشان را در طبل می کنند و به رفقای آیت الله شان نیز خط می دهند

گزارش مردمی

نامه دریافتی: خانم صدر٬ از قربانیان فاجعه اسیدپاشی برای خود اعتبار نخرید

خانم صدر؛ چندی ست انتقادها و سوالاهايى در خصوص شيوه كار و فعاليت های خانم امين و شما در سايت ها و شبكه های مجازی طرح شده است. انتقادها و سوالاهايى كه عمدتا بر حول دو محور است؛ يك، بکار بردن شیوه ها و رفتارهای  خشونت آمیز و حذفی عليه ديگران …