کاریکاتور

بیزینس حقوق بشر!

بانوان شادی و شودی تجارت خانه ی حقوق بشرشان را در طبل می کنند و به رفقای آیت الله شان نیز خط می دهند

کاریکاتور

گریه انداختن حتی در لباس دلقک

بانو سهیلا امین ترابی مد ظله العالی یا هامان شادی امین سابق کار مورد علاقه اش مسخره سرپایی است در حالی که نمی داند مسخره سرپایی کار او نیست بلکه خود اوست اما او واقعا آدم ها را به ترس و گریه وا می دارد.