درباره About

سایت عدالت برای دگرباشان، یکی از رسانه‌های شناخته شده دگرباشان ایرانی است.

عدالت برای دگرباشان رسانه‌ای برای انعکاس وضعیت حقوق بشر دگرباشان در سراسر جهان است. ما با کمک مخاطبانمان و با نگاهی موشکافانه نقض حقوق دگرباشان ایرانی را گزارش می‌کنیم.

لطفا در صورتیکه می‌خواهید ما صدای شما باشیم مطالبتان را برای ما ارسال کنید

info@justice4lgbt.com

 

Justice4lgbt.com is one of the most popular websites for Iranian LGBTQI community. We reflect and publish citizen journalists reports on violation and aggressions towards Iranian LGBTQI community and it’s activists. To be able to be as accurate as possible, we call all  member of the Iranian queer community to contribute to the website.

info@justice4lgbt.com