نامه دریافتی: بُزرگش نخوانند اهل خِرَد – كه نامِ بزرگان به زشتي بَرَد

گزارش مردمی
سهلا امین ترابی (شادی امین سابق)
سهلا امین ترابی (شادی امین سابق)

نگاهي به تاريخچه ي عملكرد سهيلا امين ترابي (شادی امین) نه تنها آراسته به مبارزه اي خالص نيست بلكه سرشار از چپ و راست زدنهاي بي شمار و افراط و تفريط هاست.

او كه در برابر زنان ديگر به طور گسترده از دشنام هاي مردانه استفاده كرده و مي كند، حتي  يكي از زنان هم سازماني خودش را به باد كُتك گرفته كه از كسي پوشيده نيست. كمترين نشانه هاي رفتاري او كپي برداري از لومپنيسم مردانه است؛ (فدات! مي خوامت).

بي صداقتي، افترا و توهين و پرخاشگري عليه ي مخالفين خود كه اتفاقاً از عناصر سرشناس با سابقه ي روشن مبارزاتي عليه جمهوري اسلامي هستند. سابقه اتهام زني “امنيتي” و رژيم خواندن ديگر مبارزان به محض اينكه او را مورد انتقاد قرار مي دهند، گويا ايشان تك محور مبارزه و احيانا تنها آلترناتيو رژيم جمهوري اسلامي است.
هميشه اين پرسش براي بسياري مطرح بود تا اينكه در سايت رسمي دولت انگلستان، اسناد پولشويي او برملا گشت و دلايل اصلي و زمينه ي مادي چنان و چنين رفتارهاي پرخاشگرانه معلوم گشت. به نظر ما او هيچ ربطي به چريك هاي فدايي خلق ندارد و بهتر است از خودش را جمع و جور كند.

امضا محفوظ


عدالت برای دگرباشان: خانم سهیلا امین ترابی،متولد سال 1343 هستند. ایشان در سن 13 سالگی به سازمان چریک های فدایی خلق پیوستند. در سن 14 سالگی او، انقلاب اسلامی رخ داد. بنا به گفته خودشان در سن 17 سالگی از ایران گریختند. فعالیت های سیاسی ایشان در سنین کودکی 13 تا 17 سالگی مبالغه آمیز به نظر می رسد

هویت نگارنده نزد عدالت برای دگرباشان محفوظ است.

 

گزارش مردمی
فرقه شادی پرستان؟

مجموعه اقدامات مثلث شادی امین، شادی صدر و رها بحرینی آنها  را به یک فرقه خطرناک شبیه کرده است.

گزارش مردمی
«شادی صدر از یک درویش چهل هزار دلار پول خواست تا کمکش کند»

نامه دریافتی: من قسمتی از حرف های شما را قبول دارم چون خودم از نزدیک شاهد بی شرفی این زن پولکی و ضد بشر و ضد ایرانی و ایرانیت، شادی صدر بودم.

گزارش مردمی
چه کسی را نباید به کنفرانس‌ها راه داد؟

نامه دریافتی: در طول چند روز گذشته، سهیلا امین ترابی ( شادی امین سابق )، شادی صدر و رها بحرینی، بسیجی وار و درست مانند گله سربازان گمنام امام زمان که برای ساکت کردن صداهای راستین، با هجوم به رسانه ها، مبادرت به جو سازی می کنند، رویه مشابه پیش …