نامه دریافتی: چرا سخت است قبول کنید که اشتباه کردید؟

گزارش مردمی

پذیرش اشتباه انقدر سخت است؟

چارلی چاپلین می گوید:
«تو به قدرت تنها زمانی نیاز داری که بخواهی کاری مضر انجام بدهی (صدمه‌ای بزنی) وگرنه عشق کافیست برای انجام هر چیز».
خانم صدر، خانم امین؛ شما که علاقه به کارهای کمدی هم دارید باید این جمله را شنیده یا خوانده باشید.

با این حال بسیاری در تعجب اند که چرا عمدا تلاش دارید فضای جامعه دگریاشان جنسی را امنیتی جلوه دهید تا احیانا از اقتدارتان نکاهد؟
یعنی داشتن قدرت تا به این حد مهم است که حاضرید عده بسیاری در ترس و واهمه مدام بسر برند تا بلکه شما از پاسخگویی برهید؟ این انسان ها کم نکشیده اند از فشار جامعه و قوانین حاکم، شما چرا بر مشقات شان می افزایید؟ تا کجا حاضرید برای حفظ منافع تان پیش بروید؟

بسیاری از ما سال هاست در ستیز با تمامیت خواهی و قدرت طلبی عده ای هستیم که زندگی را بر مردمی تلخ کرده اند و هرگونه ندای مخالف یا منتقد را در نطفه خفه می کنند. شما چرا نیز همین می کنید؟ چرا برای حفظ (و بدست آوردن) منافع ناچیزی (واقعا ناچیز) زندگی را بر کام دیگران تلخ می کنید؟ این چه کارهاییست که انجام آن تنها با نفرت پراکنی ممکن است؟ چرا محبت و احترام به دیکران را در شان خود نمی بینید؟

انتقادها از شما زخمی بود که باز شد. خشم نهفته عده ای که همچون آتش زیر خاکستری گر گرفت. دلزدگی از رفتارهای پر خشونت و توهین آمیز شما در ماه ها و سال های اخیر نسبت به کسانی که به جز کمک و یاری به شما کاری نکرده بودند. کسانی که به جز آرزوی موفقیت شما در راه تان فکری در سر نداشتند.

چرا سخت است قبول کنید در رفتارهای خود اشتباه کرده اید؟ نمی خواهید و جرات ندارید این را به شکلی عمومی بگویید، مهم نیست، در عمل نشان دهید. بجای توجیه خود به اندک هوادارن دل پاک تان سرمشقی برای صمیمیت باشید. بجای تلاش برای حذف دیگران و بجای امنیتی کردن و به بحران کشاندن یک جنبش نوپا مسئولیت پذیز و پاسخگو باشید. چرا سخت است
در رفتارهای تخریبی خود تجدید نظر کنید؟

شما حتا عرصه را برای فعالیت های دیگر مدافعان صدیق حقوق بشر تنگ کرده اید. شما اعتماد عمومی از این کنشگران را خدشه دار می کنید.
شما به نظر حتا درک نمی کنید که در عرصه ای عمل می کنید که اخلاق حرف اول را می زند. هیچ فردی نمی تواند با رفتارهای تهی از اخلاق حرفه ای و انسانی راه دوری برود و شما نیز از این اصل مستثنا نیستید.

با نگاهی به نوع انتقادها به شما می توان دریافت که اعتقاد غالب منتقدین بر حذف شما از هیچ عرصه ای نیست. برعکس برآیند این انتقادها نشان از یک درخواست عمومی دارد: رعایت ابتدایی ترین اصول در رفتار و اخلاق حرفه ای و انسانی از سوی شما. اصولی که تا به امروز به اشکال گوناگون توسط شما به شکلی سیستماتیک پایمال شده است.

اصرار نداشته باشید این انتقادها را به حمله سازماندهی شده جمهوری اسلامی علیه خود نسبت دهید. به جز شما (و موثرتر از شما) هم هستند فعالین حقوق بشری که همچنان در تلاش و کارند.کاربرد عمده طراحی فضای امنیتی و بوجود آوردن وحشت, طفره رفتن از پاسخگویی و جلوگیری از طرح هرگونه انتقاد است. همان کاري که جمهوری اسلامی بیش از سه دهه است که انجام می دهد. رفتاری دیکتاتورمابانه و توتالیتر که هر فرد تمامیت خواه و قدرت طلبی انجام می دهد.

با این اوصاف بدنبال کدام عدالت برای چه کسانی هستید؟

شما مدتی است که به فعالیت در عرصه های دیگر از جمله اقلیت های قومی/ملی و مذهبی روی آورده اید. آیا باید انتظار داشت که در این حوزه ها نیز بزودی شاهد اخبار فرافکنانه, خلاف اخلاق, فرصت طلبانه و نفرت پراکنانه باشیم؟

آیا هموطنان مان از میان این گروه های اجتماعی می توانند به شما اعتماد کنند و در صداقت شما شک نداشته باشند؟

آیا اطلاعاتی که از اینان گرفته می شود علیه خود آن ها استفاده نخواهد شد؟

نمی خواهید پاسخگو باشید؟

ارادتمند

میم.

پ.ن.
خانم امین شما درارتباط با کمیته حقوق کودک موقعیتی نساختید. این فرایندی است که پیش از شما وجود داشته و بغیر از شما افراد و گروه های دیگر در آن دخیل بوده اند. این اولین بار نیست که تلاش می کنید فعالیت های گروهی را به نام خود ثبت کنید. همه چیزهای مثبت را به نام خود نزنید (و از نتایج منفی اعمال تان نگریزید). این بدور از اخلاق است.


هویت نگارنده نامه نزد عدالت برای دگرباشان محفوظ است.

گزارش مردمی
فرقه شادی پرستان؟

مجموعه اقدامات مثلث شادی امین، شادی صدر و رها بحرینی آنها  را به یک فرقه خطرناک شبیه کرده است.

گزارش مردمی
«شادی صدر از یک درویش چهل هزار دلار پول خواست تا کمکش کند»

نامه دریافتی: من قسمتی از حرف های شما را قبول دارم چون خودم از نزدیک شاهد بی شرفی این زن پولکی و ضد بشر و ضد ایرانی و ایرانیت، شادی صدر بودم.

گزارش مردمی
چه کسی را نباید به کنفرانس‌ها راه داد؟

نامه دریافتی: در طول چند روز گذشته، سهیلا امین ترابی ( شادی امین سابق )، شادی صدر و رها بحرینی، بسیجی وار و درست مانند گله سربازان گمنام امام زمان که برای ساکت کردن صداهای راستین، با هجوم به رسانه ها، مبادرت به جو سازی می کنند، رویه مشابه پیش …