گزارش دریافتی: من هنوز از شادی امین می ترسم!

گزارش مردمی
سهیلا امین ترابی (شادی امین)
سهلا امین ترابی (شادی امین)

در فیسبوک گروهی درست شده بود به نام بارونی ها که گروهی خصوصی و تنها مخصوص لزبین ها بود و خانم شادی امین مدیریت آن را داشت. من در باروني ها تجربه سرباز يك پادگان را داشتم. فقط باید در مقابل هر چیزی که گفته می شد یا ساكت بودم و يا بايد تاييد ميكردم. بعضي وقتها حس ميكردم مغزم كار نمي كند يا بهتر بگوم نبايد كار كند٬ نبايد سوال مي كردم. به جاي ما فكر مي شد، به جاي ما عمل مي شد. كسي اگر اعتراض يا سوالي مي کرد با از ما بهتران سرو كار داشت.
واي به حالمان مي شد اگر حرفي يا پستي را لايك ميكرديم كه مورد تاييد ایشان نبود. اگر با كسی مشكلي پيدا مي كرد يعني همه ما بايد عليه آن فرد قشون مي كشيديم٬ آن فرد را بلاك مي كرد يا از پيج شش رنگ بيرون مي كرد و شروع ميكرد علیه او نوشتن و نوشتن.

اگر مطلبي از كسي را لايك ميكرديم كه ایشان خوشش نمي آمد بازخواست مي شديم. در پیام هاي خصوصي از ما بازخواست مي شد و اين قدر به اصطلاح سين جين می شدیم تا به غلط كردم بیافتیم. يك بار يكي از اعضاي گروه باروني ها مورد غضب ایشان قرار گرفت. آن شخص به نظر مي آمد که قبلا رابطه ي خوبي با ایشان داشته است. هر مطلبي كه مي گذاشت شادي امين خلاصه جوری كامنتی مي گذاشت كه نشان از رضايتش از آن فرد داشت. اما نمی دانم چه شد كه یکدفعه مورد غضب قرار گرفت و او را از گروه باروني ها بيرون كرده و شروع كرد عليه آن فرد مطلب نوشتن. آن گروه خصوصی و بسته بود و آن شخص هم كه اخراج شده بود هم خبری نداشت که جه مطالبی علیه او گفته می شود. به همه ما گفته شد كه او مامور حكومت است و خطرناك.
صادقانه بگویم خود من هم چون در ایران زندگی می کنم خيلي ترسيده بودم. خيلي از ماها هنوز در ايران هستيم و تقريبا همديگر را مي شناسيم. به ما گفته شد كه با او ديگر ارتباط نداشته باشيم وگرنه از نظر امنيتي برایمان خطر دارد و به مشكل بر خواهیم خورد.
من اول دوستی ام در فیسبوک با آن فرد را قطع (آنفرند) كردم و بعد از ترس بلاكش هم كردم. خيلي ها او را بلاك كردند اما واقعيتش این بود که از او چیزی نمي دانستیم. من اگر او را بلاك كردم فقط برای اين بود كه شادي امين گفته بود و از بازخواست کردن ها و بازجویی های ایشان مي ترسيدم.
اما يكي دو نفر در گروه بارونی ها خواستند كه به بقيه هم توضیح داده شود که چه اتفاقی افتاده است و چرا این آدم خطرناك است و يا چرا اخراج شده، اما هیچ توضیحی ارائه نشد و هيچ مدرك و سندي هم هيچوقت نشان داده نشد كه متوجه شویم مشكل چه بوده است. فقط نوشتند كه ما از او خیلی مدرك داريم و نمي خواهيم آنها را علني كنيم. سوال اینجا بود که چرا اگر آن فرد مامور و جاسوس جمهوری اسلامی است اینان نمی خواهند که دیگران این موضوع را بفهمند و شناسایی و یا ثابت شود.
وضع گروه باروني ها بهم ريخته بود و شادي امين انگار عصبي تر از همیشه بود. لحن نوشته هایش تند و غضب آلود و گاهی هم مثل حكم دادگاه بود. متني را در گروه باروني ها نوشتند كه مثل حكم محكوميت بود بدون دادگاه آن شخص بود. درك نميكردم چرا از مدام از «ما» استفاده می کرد در صورتی که فقط موضوع «من» بود. خلاصه ملوكانه مي نوشت. بيشتر ما که با هم تماس داشتيم از هم مي پرسيديم که چه اتفاقی افتاده است اما هيچكس خبر نداشت.
همه منتظر بوديم كه حداقل چند نفر از بچه هاي  داخل ايران توسط آن فردی که از گروه اخراج شده است، لو داده شده و يا برایش مشكلي پيش بياد اما الان بعد از گذشت تقریبا یک سال هيچ اتفاق بدي براي كسي از طرف او پيش نیامده است. او خيلي ها را مي شناخت چون در گروه بارونی ها داستان مي نوشت و شادي امين هم همیشه براش به به و چه چه مي كرد. اما همانطور كه گفتم هيچ اتفاقي نيفتاد. نه كسي دستگير شد و نه كسي تهديد شد و نه برای كسي هيچ اتفاقي كه به اصطلاح امنيتي باشد پیش آمد.
بالاخره نفهميديم كه جريان چیست. سوال های زیادی وجود دارد که اگر این شخص مامور رژيم بود چطور شادي امين مدام به اصطلاح قربان صدقه اش ميرفت و یک دفعه این فرد مامور رژیم شد و حالا هم نمي خواست كسي هويتش را بشناسد. چند بار هم حتي شنيدم كه او را تهديد كرده اند که اگر به سرش زده و اين طرف ها يعني خارج از كشور بياد حسابش را خواهند رسید و او را به دادگاه می کشند.
نمي دانم چرا بر سر يك همجنس گرا بايد چنين بلایی آورده شود فقط براي اينكه ديگر نمي خواهد با شادي امین كار كند. چرا به هيچكس توضيح داده نشد. چرا باید خانم شادی امین به خاطر مسایل شخصی خود با سرنوشت یک همجنسگرا بازی کند؟ من هنوز از شادي امين مي ترسم.


 

هویت افراد نزد عدالت برای دگرباشان محفوظ است.

عدالت برای دگرباشان حاضر است اسناد دریافتی را در اختیار سازمان های پیگیری مرتبط قرار دهد.

خانم شادی امین‌ (سهیلا امین ترابی) می توانند جوابیه خود را برای عدالت برای دگرباشان ارسال کنند.

 

گزارش مردمی
فرقه شادی پرستان؟

مجموعه اقدامات مثلث شادی امین، شادی صدر و رها بحرینی آنها  را به یک فرقه خطرناک شبیه کرده است.

گزارش مردمی
«شادی صدر از یک درویش چهل هزار دلار پول خواست تا کمکش کند»

نامه دریافتی: من قسمتی از حرف های شما را قبول دارم چون خودم از نزدیک شاهد بی شرفی این زن پولکی و ضد بشر و ضد ایرانی و ایرانیت، شادی صدر بودم.

گزارش مردمی
چه کسی را نباید به کنفرانس‌ها راه داد؟

نامه دریافتی: در طول چند روز گذشته، سهیلا امین ترابی ( شادی امین سابق )، شادی صدر و رها بحرینی، بسیجی وار و درست مانند گله سربازان گمنام امام زمان که برای ساکت کردن صداهای راستین، با هجوم به رسانه ها، مبادرت به جو سازی می کنند، رویه مشابه پیش …