«شادی صدر از یک درویش چهل هزار دلار پول خواست تا کمکش کند»

گزارش مردمی

نامه دریافتی: من قسمتی از حرف های شما را قبول دارم چون خودم از نزدیک شاهد بی شرفی این زن پولکی و ضد بشر و ضد ایرانی و ایرانیت، شادی صدر بودم.

یک ایرانی پناهنده درویش مسن و بیمار و بی پول که پرونده اش بسته شده بود و لبه تیغ اخراج بود فقط احتیاج به تائید یک حقوقدان ایرانی داشت که نجات یابد و به ایشان توسط یکی از ایرانیان با غیرت که دانشجوی کارآموز وکالت بود متوسل شدند که متاسفانه این خانم پول دوست حاضر نشد از اسمش مجانی در دادگاه استفاده شود و از نوشتن یک خط تائیدیه خوداری کرد و نامه تاییده را منوط به دریافت چهل هزار دلار کرد و جواب رد داد. در صورتی‌که این دوستان برای پناهنده شدن شادی صدر خیلی کمک کردند و دستش را گرفتند.

پرونده آن درویش مسن، سر انجام با کمک آقای مصطفایی حقوقدان با غیرت ایرانی با جوانمردی تمام حل شد. ایشان از این ایرانی سرگردان و بیمار و بی پول دفاع کرد و با همکاری و تائیدیه جناب دکتر آزمایش از اخراج این فرد جلوگیری شد و با کمک ایرانیان حقوقدان باشرف پرونده مذکور در دادگاه اروپا مطرح شد و موفق به دریافت اقامت گردید. امیدوارم شادی صدر پولکی جزایش را ببیند

حسین


عدالت برای دگرباشان این مطلب را توسط ایمیل دریافت کرده است. مسیولیت اداعای مطرح شده بر عهده نویسنده آن است. خانم صدر می‌توانند پاسخ یا تصحیحیه خود را برای ما ارسال کنند.

گزارش مردمی
فرقه شادی پرستان؟

مجموعه اقدامات مثلث شادی امین، شادی صدر و رها بحرینی آنها  را به یک فرقه خطرناک شبیه کرده است.

گزارش مردمی
چه کسی را نباید به کنفرانس‌ها راه داد؟

نامه دریافتی: در طول چند روز گذشته، سهیلا امین ترابی ( شادی امین سابق )، شادی صدر و رها بحرینی، بسیجی وار و درست مانند گله سربازان گمنام امام زمان که برای ساکت کردن صداهای راستین، با هجوم به رسانه ها، مبادرت به جو سازی می کنند، رویه مشابه پیش …

گزارش مردمی
نامه دریافتی: شادی امین برای مطرح کردن خودش، ما را در خطر انداخته

به تازگی گزارشاتی در رسانه های خبری فارسی زبان نظیر بی بی سی و صدای امریکا منتشر شده و در مورد روند معافیت پزشکی برای همجنسگرایان هشدارهایی داده شده است . برای مثال گزارش صدای امریکا را ببینید. در این مورد چند نکته زیر قابل تامل است : اول انکه در …